Mitä on aktiivinen omistajuus?

Kirjoittanut: Erkki Hietalahti 30.3.2017 13:01

Aktiivinen omistajuuden lähtökohta on, että omistajien tavoitteet ohjaavat yrityksen strategiaa ja sitä kautta operatiivista toimintaa. Se tarkoittaa myös sitä, että operatiivisissa tehtävissä olevat omistajat muistavat toimia omistajan roolissa. Konsernijohdolla on usein aktiivisen omistajan rooli suhteessa tytäryhtiöihin.

Aktiivisella omistajuudella on vahva yhteys arvonkasvuun

Arvokas yritys on arvokas yrityskansalainen. Aktiivista omistajuutta tarvitaan luomaan arvonkasvua, joka mahdollistaa yrityksen jatkuvan kehittämisen. Aktiivinen omistajuus myös helpottaa hallituksen ja johdon työtä.

Yrityksen arvoon voi vaikuttaa vain kahden osatekijän kautta. Ensinnäkin arvoon ja arvonkehitykseen vaikuttaa markkinan valinta sekä valitun markkinan odotettu kehitys. Toiseksi arvoon vaikuttaa yrityksen kyvykkyys ja tehokkuus kasvattaa kassavirtaa hyödyntämällä markkinoilla olevia mahdollisuuksia.

Aktiivisen omistajan tunnusmerkkejä

Olisi harhaanjohtavaa luetella yhtä staattista listaa siitä, millainen aktiivinen omistaja on tai miten aktiivinen omistaja toimii. Aktiiviselta omistajuudelta vaaditaan erilaisia asioita ja toimenpiteitä erityyppisissä tilanteissa ja yritysrakenteissa. Aktiivinen omistajuus vaatii osaamista sekä kykyä ja motivaatiota hyödyntää sitä.

Aktiivisen omistajan tunnistaa siitä, että hän on asettanut omat tavoitteensa omistajana, kommunikoinut ne yrityksen hallitukselle ja johdolle, sekä seuraa tiiviisti hallituksen ja johdon kanssa käytävien keskustelujen kautta niiden toteutumista. Omistajan tavoitteet ohjaavat sitä, kuinka erilaiset arvon osatekijät tulee huomioida yrityksen tavoitteissa ja toiminnassa.

On tärkeää ymmärtää, että passiivinen omistaja ei muutu aktiiviseksi omistajaksi ainoastaan lisäämällä tehtävälistaansa lisää tehtäviä tai pitämällä enemmän yhteyttä yrityksensä hallitukseen ja johtoon. Aktiivisuus on myös määrällistä, mutta määrä ei korvaa tai takaa laatua.

Aktiivisen omistajan toiminta ja päätökset perustuvat tietoon ja todisteisiin

Aktiiviset omistajat hakevat tietoa, todisteita ja osaamista toimintansa ja päätöstensä tueksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että omistajat eivät tyydy pelkästään siihen, mitä tietoa he saavat yrityksen johdolta ja hallitukselta yhtiön toiminnasta ja tulevaisuuden odotuksista, vaan he itse aktiivisesti etsivät tietoa myös yhtiön ulkopuolelta. Näin omistajana on mahdollista muodostaa perusteltu käsitys yrityksen markkinavalinnoista ja markkinoiden muutoksista sekä yrityksen kyvykkyydestä ja tehokkuudesta hyödyntää markkinamahdollisuuksia.

Markkinaodotusten ja yrityksen sisäisen kyvykkyyden synteesinä aktiivisen omistajan on mahdollista tukea hallitusta ja johtoa valitsemaan yritykselle suunta, joka toteuttaa omistajien tavoitteita parhaalla mahdollisella riski-tuotto –suhteella.

Kun haluat luoda lisää arvoa aktiivisena omistajana

Aktiiviset omistajat perustavat toimenpiteensä ja päätöksensä omistuksensa suhteen siihen, kuinka yrityksen toiminta nyt ja tulevaisuudessa tukee omistajien tavoitteiden toteutumista. Aktiivisena omistajana toimimisen edellytyksenä on, että omistajalla on konkreettiset ja mitattavat omistajatavoitteet tarkasteltavan yrityksen suhteen. Julkaisemastamme omistajatavoitteiden rakentamisen pikaoppaassa löytyy perustietoa, jonka avulla on helppo lähteä liikkeelle.

Apua omistajatavoitteen määrittämiseen ja aktiiviseen omistajuuteen

Kaipaatko asiantuntevaa keskustelukumppania aktiiviseen omistajuuteen, omistajatavoitteisiin ja niiden rakentamiseen liittyen? Varaa keskusteluhetki kanssamme, saat lisää tietoa sekä pääset ideoimaan, mitkä toimenpiteet tukevat omistajatavoitteiden toteutumista juuri sinun omistuksiisi liittyen. Keskustelu on aina luottamuksellinen ja sitoumukseton.  Voit myös tilata maksuttoman julkaisumme: “Omistajatavoitteiden rakentamisen pikaopas” – lähetämme sen sähköpostitse pyynnöstäsi. Keskusteluajan ja/tai pikaoppaan voit tilata vaivattomasti alla olevan lomakkeen avulla.